Positivt bidrag til lokalsamfunnet

Hvordan bidrar det å dele hytte positivt til lokalsamfunnet?

Av
Kristian Ellertsen
5
min å lese

Deleie av hytter blir stadig mer populært i Norge. Folk går sammen om å eie og bruke hytten, samtidig som man deler utgiften og ansvaret. I tillegg til å gi mange goder til privatpersoner, bidrar deleie også til mange fordeler for lokalsamfunnet rundt hyttene.

Naturbesparelse, verdiøkning og felleskapsfølelse

I Norge er det om lag en halv million hytter, men disse står i gjennomsnitt tomme i mer enn 300 dager i året. Dersom bruken av allerede eksisterende hytter deles på flere, vil behovet for å bygge ut naturområder reduseres, og man vil i større grad skåne vår fine, ville og uberørte natur.

Deleie vil bidra til en jevnlig strøm av mennesker til lokalområdet hele året. Dette fører til mer økonomisk aktivitet, slik at det lokale næringslivet ikke lenger vil være like avhengig av tung sesongbasert trafikk for å få virksomhetene til å gå rundt. Lokale restauranter, butikker og aktiviteter drar alle nytte av dette.

 

“Vi har en halv million hytter i Norge, men de fleste står tomme i mer enn 300 dager av året.”

 

Når flere mennesker blir deleiere av hytter i et område, bidrar det til å skape en følelse av fellesskap og tilhørighet til lokalsamfunnet. Eierne er folk som vender tilbake og føler stolthet og eierskap til stedet. Dette har en positiv effekt på samholdet i området, og bidrar til å skape et mer inkluderende miljø. I tillegg bygges relasjoner med mennesker man kanskje ellers ikke ville møtt.

Konklusjon

Deleie av hytter har store fordeler – både for den enkelte deleier og for lokalsamfunnet som helhet. Du får økt tilgang til friluftsliv og naturen, redusert belastningen på miljøet og en følelse av fellesskap og tilhørighet. I tillegg bidrar deleie til økonomisk vekst i lokalsamfunnet, som igjen gagner lokale bedrifter og bidrar til å skape nye arbeidsplasser.

Ønsker du å vite mer og komme i kontakt med oss?

Kristian Ellertsen
CEO
Del dette innlegget
Å eie en &Hamlet

En gjennomgang av dine eierkostnader

Planleggingssystem og datoer

Hvordan fungerer &Hamlet-appen egentlig?

Av &Hamlet

Fordeler ved å deleie en fritidsbolig med &Hamlet

Finn ditt drømmehjem

Ønsker du å lære mer om &Hamlet?
Utforsk fantastiske feriehjem og få de siste oppdateringene.